Nieuwe Ereleden voor KV Niej Haarbig

Afgelopen zondag, 4 januari, vond traditiegetrouw de jaarvergadering en aansluitend de nieuwjaarsreceptie plaats van Klootschietersvereniging Niej Haarbig bij Kampkuiper te Harbrinkhoek. Dit jaar een nieuwjaarsreceptie met een zeer bijzonder tintje voor een aantal leden.

Tijdens de jaarvergadering nam Marcel Masselink na meer dan 30 jaar afscheid als bestuurslid KV Niej Haarbig en als afgevaardigde in het bestuur van Midden Twente, hij wordt opgevolgd door Brian Oude Steenhof. Het bestuur was van mening, gezien zijn lange staat van dienst en zijn enorme toewijding aan de vereniging, dat een onderscheiding op zijn plaats was. Marcel werd door voorzitter Hans Kienhuis benoemd tot Lid van Verdienste. Enkele jaren geleden nam ook Aloys Haselbekke afscheid als bestuurslid, maar Aloys was ook actief binnen de Bingocommissie, Oud Ijzercommissie en nu nog de Activiteitencommissie. Ook gezien zijn lange staat van dienst en zijn enorme betrokkenheid bij de vereniging ontving hij het predicaat Lid van Verdienste. Ze ontvingen uit handen van Hans Kienhuis een mooie plaquette en voor hun partner een mooie bos bloemen. Beide heren waren enorm trots op hun onderscheiding en dankten het bestuur en alle leden voor hun vertrouwen.

Naast 2 nieuwe Leden van Verdienste werden er voor het eerst in misschien wel 3o jaren ook 3 nieuwe Ereleden benoemd. Het Erelidmaatschap is de hoogste onderscheiding die KV Niej Haarbig kent en wordt alleen uitgereikt aan leden die zeer lang lid zijn van de vereniging, maar zich daarnaast ook enorm hebben ingezet voor de vereniging als bestuurder, vrijwilliger bij activiteiten, kortom mensen die de vereniging groot hebben gemaakt. Het bestuur heeft gemeend deze bijzondere titel toe te kennen aan Bennie Steggink, Gerard Hutten en Joop Oude Avenhuis. Alle 3 iconen binnen KV Niej Haarbig, maar ook ver daarbuiten. Zij ontvingen een mooie bokaal en voor hun partner een mooie bos bloemen.

Na afloop van deze huldiging werd de middag voortgezet met een bingo voor de kinderen, een loterij voor de volwassenen en een heerlijk stamppotbuffet voor alle aanwezigen. Er werd teruggekeken op een zeer geslaagde middag, voor een enkele een onvergetelijke middag.

Plaats een reactie

is Verplicht